Бисквитките ни помагат да подобрим нашите услуги. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки. Вижте подробности

Съгласен съм

Застраховки

Програма „Защита на имуществото”

Застрахователната програма „Защита на имуществото” е услуга, позволяваща на клиентите на photocamera.bg да получат допълнителна сигурност за фотоапарати, които са закупени чрез сайта ни. Това е застраховка, защитаваща вашия фотоапарат от различни непредвидени рискове в т.ч.:

• Пожар
• Природни бедствия
• Измокряне
• Неволно счупване
• Кражба с взлом

В случай на частична щета, Застрахователят ще възстанови разходите, необходими за ремонта на повреденото застраховано електронно оборудване. В случай на пълна загуба, Застрахователят ще изплати на застрахованото лице застрахователната сума намалена с размера на самоучастието, договорено в полицата. Застрахователната сума по полицата се формира на база на фактурната стойност на техниката с включен ДДС.

Самоучастия:

За всички рискове за стационарно и мобилно оборудване, когато се намира на адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата (без риска кражба) - 10% от всяка една щета с минимум 100 лева;

За мобилно оборудване, когато се намира извън адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата - 25% от всяка една щета от сумата на загубата;

За риска „Кражба”, независимо дали застрахованото имущество се намира на адреса или извън адреса, посочен като адрес на застрахованото имущество в полицата - 25% от всяка една щета от сумата на загубата

Какво НЕ се покрива по настоящата застраховка?

1. Самоучастието на застрахования, посочено в полицата;
2. Бързоизносващи се части и консумативни материали, в това число спомагателни материали, сменяеми приспособления, сменяеми информационни носители, ленти, ремъци, зъбчати колела, светлинни източници и др. подобни;
3. Щети, дължащи се на собствен недостатък, овехтяване, износване, одраскване, нащърбване, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект;
4. Щети от преднамерени и умишлени действия и/или груба небрежност на Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол;
5. Земетресение;
6. Косвени щети - бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, загуба на печалба, промени в цени и такси, курсови разлики, лихви, търговски загуби, обезценки, всякакви видове разноски и други косвени вреди и загуби, когато са предизвикани и от застрахователно събитие;
7. Щети, причинени от избухливи, запалителни, разяждащи и други опасни средства, поставени в близост до застрахованото оборудване с или без знанието и съгласието на Застрахователя;
8. Увеличение на щетите, причинено по небрежност и/или неоправдан стопански риск от страна на Застрахования след настъпване застрахователно събитие, както и разходи за изменения (усъвършенствувания) на застрахования обект, направени във връзка със застрахователно събитие; разходите за временен и/или частичен ремонт ще бъдат обезщетявани, при условие че той представлява част от окончателния ремонт и не увеличава общата стойност на ремонта;
9. Щети, причинени от ядрени продукти и/или ядрени експлозии и последствията от тях;
10. Щети, причинени от война, стачки, бунтове, въстания, терористични действия, граждански вълнения, реквизиция, конфискация, национализация и др. подобни действия;
11. Щети, за които отговорност носят трети страни по силата на гаранционен срок, договор за поддръжка и др. подобни.

В случай на нанесена, следвайте инструкциите, които ще получите при сключване на застраховката:

Във всеки случай на щета или когато имате въпорси, относно вашата застраховка, можете да се обърнете за съдействие към служител, който ще ви консултира и ще отговори на вашите въпроси на телефон:

02/40 20 000
Факс – 02/40 20 39

Застраховката е валидна само на територията на Република България.

Вие може да прочетете Общите условия към застраховка "Електронно оборудване" която ние предлагаме.